Ciekawe

Emigracja zarobkowa – czy to się dalej opłaca?

Wyjazdy do pracy za granicę do niedawna kojarzyły się przede wszystkim z praca sezonową. Do dzisiaj taki rodzaj zarobku jest chętnie wykorzystywana, głównie przez studentów, ale i osoby bez stałego zatrudnienia w kraju. Nie maleje także trend emigracji zarobkowej w przypadku osób wysoko wykwalifikowanych. W ich przypadku znalezienie dobrze płatnej pracy jest kwestią czasu. Czy praca za granicą nadal się opłaca? Zdecydowanie tak.

Etat za granicą – pracownicy poszukiwani!

Nasi zachodni sąsiedzi od wielu lat borykają się z brakiem wyspecjalizowanych pracowników w branżach takich jak przemysł lekki, automotiv, ale także handel. To olbrzymia szansa dla pracowników z Polski, którzy poszukują nie tylko lepszych zarobków, ale też możliwości poszerzania wiedzy i zdobywania nowego doświadczenia. Najczęściej pracownicy poszukiwani są w dużych korporacjach – kultura pracy w takich firmach sprzyja zatrudnianiu obcokrajowców.

Jakie zalety wiążą się z zatrudnieniem za granicą? Najczęściej wymienianą jest oczywiście pensja – jest ona znacznie wyższa niż w polskich warunkach. Pracownicy często podkreślają również fakt, że pracodawcy dbają o szkolenia i kursy, które przekładają się na lepsze wykonywanie swoich obowiązków zawodowych.

Jak przygotować się do pracy za granicą?

Dostając etat za granicą przede wszystkim powinniśmy zająć się znalezieniem odpowiedniego lokum dla nas, jak i ubezpieczeniem zdrowotnym, założeniem konta w lokalnym banku. Pracownicy posiadający dzieci mogą ubiegać się o Kindergeld czyli o zasiłek na dziecko. Wiele osób porównuje Kindergeld a 500+ – oba świadczenia różnią się jednak od siebie. Kindergeld wypłacany jest dzieciom uczącym się do 25 roku życia. Świadczenie w Polsce obejmuje dzieci do dnia 18. urodzin. Dodatkowo również obcokrajowcy pracujący w Niemczech i opłacający tam podatki mogą ubiegać się o to świadczenie. Istotne jest, aby wniosek został złożony nie później niż po upływie 6 miesięcy od podpisania umowy o pracę.