Normalizacja – zawory rozdzielające

Niemal każdy aspekt budownictwa i architektury nauczył nas już tego, że na każdym kroku stosuje się normalizacje i konkretne sposoby opisywania, aby były one zrozumiałe dla każdego oraz jednoznaczne zarówno dla osób projektujących, sprawdzających, wykonujących instalacje oraz osób tylko czytających projekt. Podobnie jest na gruncie pneumatyki!

Instalacje pneumatyczne są dzisiaj powszechnie stosowane niemal w każdym rodzaju działalności – nie tylko w przemyśle ciężki. Z tego też względu przyjęto, że sposób ich projektowania i opisywania powinien być jednoznaczny, jak również elementy układów pneumatycznych powinny być do siebie względnie pasujące – powinny być wykonywane w oparciu o określone normy opisujące między innymi rodzaje przyłącz czy średnic wewnętrznych połączeń.

Zawory rozdzielające – identyfikacja

Na rynku dostępne są różnorodne zawory rozdzielające, które różnią się między sobą nie tylko sposobem ich wysterowania, ilością dróg drożnych dla czynnika roboczego, ale również takimi aspektami jak chociażby ilością możliwych położeń, wielkością przyłącz, sterowaniem do pozycji pierwotnej, czy chociażby wartością napięcia w przypadku zastosowania sterowania elektromagnesem. Tak duża różnorodność zaworów rozdzielających wpływa na to, że niemal niezbędne jest przyjęcie określonego sposobu ich opisu (jak również innych elementów układów pneumatycznych)

Sposoby identyfikacji i opisu

Powszechnie przyjmuje się, że zawory rozdzielające opisuje się w dwojaki sposób- za pomocą opisu pełnego, który jest niejako dokładnym opisaniem poszczególnych elementów składowych danego zaworu rozdzielającego – lub przy pomocy opisu skróconego zgodnego chociażby z najpopularniejszą normą PN-EN ISO 3952-1:1998. W ten sposób otrzymuje się zapis z pozoru niezrozumiały dla laika, jednak dający się szybko rozszyfrować przez osobę mająca do czynienia z tą normą – przede wszystkim projektanta i wykonawcę danej instalacji pneumatycznej opartej na zaworach rozdzielających.

Podsumowując, zawory rozdzielające pełnią niezwykle ważne funkcje w wielu układach pneumatycznych i z tego też względu w zakresie ich stosowanie nie powinny zdarzać się żadne pomyłki. Zastosowanie niewłaściwego zaworu rozdzielającego może skutkować nie tylko nieprawidłową pracą danej instalacji pneumatycznej, ale również całkowitym jej uszkodzeniem. W skrajnych przypadkach uszkodzeniu może ulec również element sterowany przy pomocy takiej instalacji pneumatycznej lub zasilany jej pracą.

Artykuł powstał we współpracy z OBREiUP

Related Posts