Jak sprawdzić wiarygodność finansową kontrahenta?

Wiarygodność płatnicza danego kontrahenta staje się coraz bardziej poszukiwana przez przedsiębiorców w codziennej praktyce działania. Tego typu wskaźniki możemy podzielić na wiarygodność płatniczą osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Co więcej, tego typu wyszukiwanie i analizowanie danych nie powinnom tyczyć się tylko podmiotów z którymi zaczynamy współprace ale również i takich, z którymi współpracujemy od dawna.

Ma to swoje uzasadnienie w trudnej sytuacji finansowej jaką przeżywa obecnie nasz region ze względu na kryzys ale tez i na sankcje międzynarodowe paraliżujące obroty wielu branż. Przykład firm przewozowych czy też producentów rolnych jest tu najbardziej jaskrawym przykładem. Na nic bowiem może zdać się wieloletnia współpraca oraz wzajemne kontakty biznesowe, skoro nasz kontrahent stanie się z dnia na dzień niewypłacalny.

Aby móc ocenić ryzyko warto zgłosić się do jednej z wielu wywiadowni gospodarczych bądź zacząć współprace z takim podmiotem jak Biuro Informacji Gospodarczej. Dzięki niemu przeszukamy bowiem nie tylko Biuro Informacji kredytowej ale i bazę danych należąca do Związku Banków Polskich czyli rejestr bankowy. Samo Biuro Informacji Gospodarczej prowadzi bazę danych negatywnych czyli Rejestr Dłużników prowadzony przez BIG InfoMonitor.

Podstawową zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż bezpośrednia wymiana danych ze spółdzielczymi i komercyjnymi bankami oznacza doskonałe narzędzie do unikania niepotrzebnych strat, a także w przypadku windykowania danego podmiotu.

Co więcej nie należy się wcale wstydzić chęci sprawdzenia swojego kontrahenta. Tego typu praktyki są czymś naturalnym na zachodzie, a środowisku bankowym wręcz obowiązkowe. Należy zauważyć, że praktycznie niemożliwe jest funkcjonowanie instytucji finansowych bez odpowiedniego, dużo wcześniejszego, sprawdzenia firm czy osób fizycznych pod kątem wiarygodności płatniczej.

Omawiany podmiot jest więc praktycznie bezkonkurencyjny na rynku, jednak po pietach depcze mu Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA oraz Europejski rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji gospodarczej SA.

W podanych podmiotach każdy przedsiębiorca znajdzie w ofercie raport o danym konsumencie, a także przedsiębiorcy.

Pierwszy z nich zawiera w sobie informacje o osobie fizycznej, jej zobowiązaniach, ich źródłach (a więc wierzycielach) – mogą być to informacje zarówno pozytywne jak i negatywne. Taki wyciąg może zawierać dane z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej Związku banków Polskich. Ustawa nakłada jednak zgodę konsumenta na pobranie o nim raportu.

Raport o danej firmie zawiera podobne informacje o zobowiązaniach i ich źródłach (a więc znów o wierzycielach) toraz opcjonalnie może zawrzeć pozytywne lub negatywne informacje(z Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor) oraz dane z baz Związku Banów Polskich Bankowy Rejestr, a także BIK-u. Również w tym przypadku należny uzyskać odpowiednie upoważnienie od przedsiębiorcy, którego ma dotyczyć.

Related Posts