Mieszkania na sprzedaż są różne. Można je kupić zarówno na rynku pierwotnym, jak wtórnym. Z tą drugą opcją może się jednak wiązać wiele problemów. Istnieje na przykład ryzyko, że się kupi mieszkanie, które jest zadłużone, albo z lokatorami. Jak jednak tego uniknąć i bezpiecznie kupić używane mieszkanie?

WŁAŚCICIEL


Podczas zakupu mieszkania na rynku wtórnym istotną kwestią jest sprawdzenie stanu księgi wieczystej mieszkania, które chce się kupić. Ustali to, czy sprzedającym jest osoba, która naprawdę jest właścicielem mieszkania. Bowiem niestety zdarzały się przypadki, kiedy za właściciela podczas sprzedaży podali się na przykład jego najemcy, którzy mają prawo posiadania mieszkania, ale nie są jego prawowitymi właścicielami.

Dodatkowo nie wszystkie mieszkania posiadają jednak założoną księgę wieczystą. Często się tak dzieje w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wówczas niezbędnym jest poproszenie właściciela o zaświadczenie, które potwierdziłoby jego prawo do lokalu. Może to być na przykład akt notarialny. Sprawdzenie w księdze wieczystej stanu prawnego mieszkania służy również zweryfikowaniu, czy przypadkiem mieszkanie nie jest obciążone długiem. Przed zakupem mieszkania, które jest zadłużone trzeba więc dopilnować, żeby wszelkie figurujące w niej hipoteki były wykreślone.

UMOWA DOŻYWOCIA


Mieszkania na sprzedaż mogą być obciążone tak zwanym prawem dożywocia. Dlatego przed zakupem dobrze jest o to zapytać. Chodzi tu o umowę dożywocia, która jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Polega ona między innymi na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się, że będzie zapewniał zbywcy dożywotnie utrzymanie. W praktyce znaczy to, że na przykład osoba, która jest bliska właścicielowi mieszkania może mieszkać w nim aż do chwili swojej śmierci, bez względu na to, kto jest prawowitym właścicielem mieszkania. W takim przypadku na sprzedaż mieszkania zgodę musi wyrazić osoba, na rzecz której ustanowiono umowę dożywocia. W przeciwnym razie taka transakcja sprzedaży jest obciążona wadą prawną.

Ważne jest również to, że prawo dożywocia nie musi być wcale ujawnione w księdze wieczystej. Dlatego żeby nie być zmuszonym do ponoszenia niechcianych kosztów, dobrze jest zadbać o to, by w umowie znalazło się oświadczenie, że mieszkanie nie jest obciążone prawami osób trzecich.

Artykuł powstał w oparciu o materiały dostarczone przez firmę Modernbud

Related Posts