Europejskie prawo nakłada na każdego właściciela pojazdu mechanicznego obowiązek wykupienia podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Co ważne, ubezpieczony powinien być każdy zarejestrowany pojazd, nawet nieużywany motocykl stojący od lat w garażu. Z jakimi konsekwencjami będą musieli zmierzyć się kierowcy, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku?

Dotkliwe kary finansowe

Według danych udostępnionych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na polskich drogach porusza się aż 100 tysięcy pojazdów bez ważnego ubezpieczenia OC. Każdy z nich za swoją niefrasobliwość poniesie dotkliwą karę finansową. Wysokość mandatu za brak ważnego ubezpieczenia OC uzależniona jest od kilku czynników – rodzaju pojazdu oraz liczby dni, jakie upłynęły od wygaśnięcia polisy.

Za zaniedbanie najwięcej będą musieli zapłacić właściciele pojazdów ciężarowych. Dwutygodniowa luka między polisami jest równoznaczna z karą o wysokości 8400 zł. W przypadku samochodów osobowych, wysokość kar za brak OC kształtuje się następująco:

  • Do 3 dni: 1120 zł
  • Od 4 do 14 dni – 2800 zł
  • Powyżej 14 dni – 5600 zł.

Na nieco mniejsze koszty narażeni są właściciele innych pojazdów, na przykład motocykli, motorowerów, przyczepek samochodowych czy quadów. Warto mieć świadomość, że niemal co roku wysokość kar wzrasta.

Brak OC a stłuczka

Sytuacja nieodpowiedzialnego kierowcy komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli spowoduje wypadek. W takim przypadku  poszkodowane osoby otrzymują rekompensatę od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a nieubezpieczony sprawca kolizji będzie musiał zwrócić UFG całą sumę wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania. Na stronie beesafe.pl znajdziesz więcej praktycznych informacji.

 

 

Related Posts