transport

Spedycja Całopojazdowa Międzynarodowa

Usługi przedsiębiorstwa Pekaes są obejmują swoim zakresem terytorialnym każdy rynek w Europie, a także niektóre na terenie Azji. Ich kompleksowość gwarantują zarówno nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii oraz logistyki, ale także doskonale przeszkoleni pracownicy. Klient może otrzymać dokładne informacje o stanie zlecenia, na każdym etapie jego realizacji. Transport jest organizowany tak, by był maksymalnie dopasowany do specyfiki towaru, długości trasy oraz indywidualnych oczekiwań zlecającego usługę. Szczególnym rodzajem spedycji pozostaje spedycja międzynarodowa całopojazdowa. Czym jest i jak się ją realizuje? O tym poniżej.

Całopojazdowa spedycja międzynarodowa – krótka definicja

Spedycja może odbywać się w ramach eksportu bądź importu, a także przybierać formę tranzytową. Można powiedzieć, że współcześnie całopojazdowa międzynarodowa spedycja stanowi jeden z filarów rozwoju gospodarki globalnej, gdzie priorytet stanowi szybki i sprawny przepływ towarów i usług. Każdy ładunek może być transportowany indywidualnie bądź też zbiorowo. W przypadku tego drugiego sposobu przestrzeń ładunkowa jest dzielona z towarami innych zleceniodawców. Przewóz całopojazdowy natomiast gwarantuje dostęp do całej pojemności danego pojazdu. Dzięki temu możliwy jest transport każdego rodzaju ładunku, niezależnie od jego gabarytów czy wyjątkowych właściwości. W ramach przewozu międzynarodowego całopojazdowego mogą być wykorzystane chłodnie, każdorazowo cała przestrzeń jest idealnie dopasowana do charakteru towaru. Można wyróżnić szereg zalet takiego rozwiązania. Przede wszystkim transport odbywa się szybciej – co w przypadku dostaw międzypaństwowych ma szczególne znaczenie. Przeładunek towarów nie jest konieczny, a jego logistyczne ułożenie może dodatkowo przyspieszyć proces wyładowywania. Gabaryty ładunków oraz ich specyfika nie podlegają praktycznie żadnym ograniczeniom. Oczywiście, spedycja tego typu posiada również pewne słabe strony. Zdecydowanie największym problemem pozostają wysokie koszty. Aby je optymalizować należy zapełnić całą wynajmowaną przestrzeń towarami. Usługa jest opłacalna w przypadku jednorazowego przewozu znacznej partii ładunku, bądź też przy regularnym prowadzeniu działań w branży importowo – eksportowej.

Poza transportem „tradycyjnych” ładunków możliwa jest również obsługa ładunków niebezpiecznych oraz takich wymagających warunków chłodniczych. Towar zawsze jest profesjonalnie zabezpieczany, a w przypadku szczególnie podatnych na uszkodzenia wyrobów – jego stan kontroluje się również podczas podróży. Proces transportowy obejmuje w przypadku tez spedycji nie tylko przewóz ładunku, ale też usługę celną, ADR oraz ubezpieczenie ładunku. Warto przemyśleć skorzystanie z tej usługi szczególnie wtedy, gdy regularnie prowadzi się interesy na linii międzynarodowej, bądź też gdy planuje się wejść na rynki zagraniczne. Wybór odpowiedniego spedytora jest w stanie zwiększyć naszą konkurencyjność, zwłaszcza, jeśli wybierzemy przedsiębiorstwo o sporej renomie, dostarczające przesyłki zawsze na czas i w nienaruszonej formie.

Więcej: https://www.pekaes.pl/pl/uslugi/przesylki-miedzynarodowe.html