spedycja

Spedycja Całopojazdowa Międzynarodowa

Usługi przedsiębiorstwa Pekaes są obejmują swoim zakresem terytorialnym każdy rynek w Europie, a także niektóre na terenie Azji. Ich kompleksowość gwarantują zarówno nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii oraz logistyki, ale także doskonale przeszkoleni pracownicy. Klient może otrzymać dokładne informacje o stanie zlecenia, na każdym etapie jego realizacji. Transport jest organizowany tak, by był maksymalnie dopasowany do specyfiki towaru, długości trasy oraz indywidualnych oczekiwań zlecającego usługę. Szczególnym rodzajem spedycji pozostaje spedycja międzynarodowa całopojazdowa. Czym jest i jak się ją realizuje? O tym poniżej.

Całopojazdowa spedycja międzynarodowa – krótka definicja

Spedycja może odbywać się w ramach eksportu bądź importu, a także przybierać formę tranzytową. Można powiedzieć, że współcześnie całopojazdowa międzynarodowa spedycja stanowi jeden z filarów rozwoju gospodarki globalnej, gdzie priorytet stanowi szybki i sprawny przepływ towarów i usług. Każdy ładunek może być transportowany indywidualnie bądź też zbiorowo. W przypadku tego drugiego sposobu przestrzeń ładunkowa jest dzielona z towarami innych zleceniodawców. Przewóz całopojazdowy natomiast gwarantuje dostęp do całej pojemności danego pojazdu. Dzięki temu możliwy jest transport każdego rodzaju ładunku, niezależnie od jego gabarytów czy wyjątkowych właściwości. W ramach przewozu międzynarodowego całopojazdowego mogą być wykorzystane chłodnie, każdorazowo cała przestrzeń jest idealnie dopasowana do charakteru towaru. Można wyróżnić szereg zalet takiego rozwiązania. Przede wszystkim transport odbywa się szybciej – co w przypadku dostaw międzypaństwowych ma szczególne znaczenie. Przeładunek towarów nie jest konieczny, a jego logistyczne ułożenie może dodatkowo przyspieszyć proces wyładowywania. Gabaryty ładunków oraz ich specyfika nie podlegają praktycznie żadnym ograniczeniom. Oczywiście, spedycja tego typu posiada również pewne słabe strony. Zdecydowanie największym problemem pozostają wysokie koszty. Aby je optymalizować należy zapełnić całą wynajmowaną przestrzeń towarami. Usługa jest opłacalna w przypadku jednorazowego przewozu znacznej partii ładunku, bądź też przy regularnym prowadzeniu działań w branży importowo – eksportowej.

Poza transportem „tradycyjnych” ładunków możliwa jest również obsługa ładunków niebezpiecznych oraz takich wymagających warunków chłodniczych. Towar zawsze jest profesjonalnie zabezpieczany, a w przypadku szczególnie podatnych na uszkodzenia wyrobów – jego stan kontroluje się również podczas podróży. Proces transportowy obejmuje w przypadku tez spedycji nie tylko przewóz ładunku, ale też usługę celną, ADR oraz ubezpieczenie ładunku. Warto przemyśleć skorzystanie z tej usługi szczególnie wtedy, gdy regularnie prowadzi się interesy na linii międzynarodowej, bądź też gdy planuje się wejść na rynki zagraniczne. Wybór odpowiedniego spedytora jest w stanie zwiększyć naszą konkurencyjność, zwłaszcza, jeśli wybierzemy przedsiębiorstwo o sporej renomie, dostarczające przesyłki zawsze na czas i w nienaruszonej formie.

Więcej: https://www.pekaes.pl/pl/uslugi/przesylki-miedzynarodowe.html

Firma spedycyjna jako pomoc w prowadzeniu interesów międzynarodowych

Rynek produktów oraz usług rozwinął się i zglobalizował niezwykle dynamicznie. Trudno wyobrazić sobie jego prężne funkcjonowanie bez odpowiednich kanałów dystrybucji. W dobie przenoszenia niektórych przedsiębiorstw w przestrzeń wirtualną niezwykle istotną rolę pełni transport. Usługi tego typu często są zlecane zewnętrznym podmiotom. Prym wiodą tutaj przedsiębiorstwa spedycyjne. Dzieje się tak z wielu powodów – przede wszystkim ich działania mają formę kompleksową, a także dopasowują się do potrzeb konkretnego klienta. Prócz tego spedytorzy z reguły współpracują z innymi instytucjami, które ułatwiają proces transportu, np. międzynarodowego.

Na co możemy liczyć w ramach usługi spedycji lotniczej?

Warto podkreślić, iż spedycja lotnicza zajmuje się nie tylko zorganizowaniem przelotu. Spedytor zobowiązuje się bowiem do kompleksowego zajęcia się ładunkiem (jest też za niego odpowiedzialny), co oznacza również: jego przewóz (samochodowy) między poszczególnymi portami lotniczymi, przeładunek towaru, współpracę ze służbami celnymi, a także do usług dodatkowych (jeśli istnieje taka potrzeba), takich jak magazynowanie, paletyzacja czy foliowanie. Spedycja lotnicza gwarantuje najszybszy transport towaru, jednak i ona ma swoje ograniczenia. Wiążą się one m.in. z wielkością ładunku, jak i jego gabarytami. Ponad to korzystanie z drogi powietrznej nie zawsze jest możliwe z uwagi na warunki atmosferyczne. Taka sytuacja może znacząco opóźnić czas dostarczenia przesyłki.

W ramach spedycji lotniczej niezastąpiona jest poprawna logistyka. Należy określić nie tylko sposób przetransportowania towaru z lotniska do miejsca przeznaczenia, ale też dokładnie zaplanować jego rozmieszczenie – w przestrzeni ładunkowej, jak i później – w magazynie. Zadaniem spedytora jest również upewnienie się, czy w miejscu docelowym istnieje rozwinięta infrastruktura drogowa, oraz czy odległość lotniska od magazynów jest optymalna. Od tych czynników zależy naturalnie cena usługi. Mogą się zdarzyć również inne, nieprzewidziane wydatki, jak dodatkowa kontrola celna oraz związane z nią manipulacje ładunkiem. Spedycja lotnicza może przybierać różnego rodzaju formę, z uwagi na rodzaj przewożonego towaru oraz drogę do pokonania. W transporcie cargo towar może być dostarczony jedynie do portu lotniczego, ale jeśli takie są preferencje klienta, istnieje też możliwość jego dowozu do odbiorcy. Przewóz kurierski to taki rodzaj spedycji, która jest zlecana zewnętrznym podmiotom – dotyczy z reguły niewielkich ładunków, takich jak przesyłki. Transport lotniczy może się również łączyć z morskim – jeśli mamy do czynienia z trasą interkontynentalną.

Wybór właściwej firmy spedycyjnej ma niebagatelne znaczenie dla prowadzenia interesów międzynarodowych. Sprawny transport towaru, jego szybki import czy eksport stanowią bowiem filar funkcjonowania współczesnej wymiany handlowej. To firma zajmuje się większością zadań obejmujących manipulację ładunkiem, kontrolę przebytej przez niego trasy, a także sposobu załadunku, przeładunku oraz magazynowania. Zleceniodawca powierzając spedytorowi ładunek nie musi też martwić się o dokumentację – firma kompletuje ją, zajmuje się też obsługą celną. Z reguły dobry spedytor posiada rozbudowaną sieć kontaktów umożliwiającą szybkie załatwianie wszelkich formalności, a także organizowanie samego transportu. Obowiązkiem spedytora jest także regularne informowanie klienta o przebiegu realizacji zlecenia.

Więcej: https://www.pekaes.pl/pl/uslugi/spedycja-lotnicza-i-morska/spedycja-lotnicza.html