seniorzy

Profesjonalna opieka dla seniora – to nie takie skomplikowane

Społeczeństwo polskie podlega ogólnoświatowemu trendowi i należy do starzejących się. Często jednak nie mamy czasu, ani odpowiednich kwalifikacji, by zająć się seniorem z naszej rodziny. Nie powinniśmy jednak odczuwać wyrzutów sumienia, jeśli konieczny okaże się wybór placówki określanej jako DPS. W domach pomocy społecznej, oraz innych miejsca, w których nasi seniorzy mogą znaleźć swoje miejsce, zaspokajane są ich wszystkie potrzeby, a opieka działa w sposób fachowy i kompleksowy. Pomoc z podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, ale też dodatkowe usługi są w takich miejscach świadczone na wysokim poziomie. Oczywiście – kluczem do sukcesu pozostaje wybór odpowiedniej placówki. Warto poświęcić na poszukiwania więcej czasu i uwagi, by zapewnić starszej osobie jak najwięcej komfortu.

Możliwości uzyskania całodobowej opieki.

Domy pomocy społecznej są na ogół placówkami prowadzonymi przez instytucje administracji publicznej. Opieka jest zapewniana w wymiarze całodobowym – oznacza to, że do takiego ośrodka trafiają te osoby, które wymagają nadzoru przez cały czas. W DPS -ach mogą mieszkać nie tylko osoby starsze, ale też takie, które z powodu choroby czy niepełnosprawności nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Aby umieścić seniora w takiej placówce konieczne jest skontaktowanie się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej, umówienie się na wywiad środowiskowy oraz skompletowanie niezbędnych dokumentów. Decyzja o przyznaniu miejsca zapada w ciągu miesiąca, ale na miejsce trzeba czekać znacznie dłużej, bo od 3 miesięcy do nawet 3 lat. Potencjalny podopieczny zawsze kierowany jest do DPS zlokalizowanego możliwie blisko miejsca zamieszkania, lecz nie istnieje żadna formalna rejonizacja. Istotne tylko, by typ placówki odpowiadał stanowi zdrowia psychicznego i fizycznego danej osoby. W DPS -ach zaspokajane są nie tylko podstawowe potrzeby mieszkańców. Dostępne są także usługi „wspomagające”, sprowadzające się do różnego rodzaju działań terapeutycznych i aktywizujących. Pensjonariusze takich domów spędzają czas w zróżnicowany sposób (o ile pozwala im na to stan zdrowia), mogą obcować z kulturą, brać udział w praktykach religijnych, ale też uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Pobyt w DPS – ie jest oczywiście odpłatny. Miesięczny koszt może wynieść od 1700 do ponad 3000 złotych, przy czym płatność rozkłada się między pensjonariusza (oddaje on na rzecz DPS <70% swego dochodu) oraz jego rodzinę (małżonka, dziecko, wnuka czy innych krewnych zobowiązanych do opieki). Alternatywą dla domu pomocy społecznej jest zapewnienie osobie starszej bądź chorej opieki w domu. Ośrodek pomocy społecznej (gminny bądź miejski) może w takim wypadku zapewnić opiekę, np. w postaci dochodzącej pielęgniarki czy pracownika socjalnego.

Innym rozwiązaniem jest umieszczenie starszej lub schorowanej osoby w zakładzie opiekuńczo – leczniczym (szpitalu). W takim wypadku konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza – na podstawie diagnozy, która obejmuje np. całkowity brak samodzielności danej osoby, w zakresie życiowym, społecznym, oraz fizjologicznym. ZOL są finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Pielęgniarki i lekarze zajmują się pacjentami w trybie całodobowym. Prawo do pobytu w zakładzie opiekuńczo – leczniczym jest wydawane na pół roku, jednak z reguły ulega przedłużeniu. Warto zwrócić uwagę na to, czy placówka, do której skierowano seniora posiada wszelkie udogodnienia, kompleksową opiekę medyczną specjalistów, czy istnieje możliwość konsultacji, oraz jakie są proporcje w liczbie pensjonariuszy i pielęgniarek. Kwestię jakości wyżywienia (np. czy istnieje możliwość skorzystania z usług dietetyka, jeśli pacjent wymaga specjalnego sposobu odżywiania), standardu w pokojach także warto zweryfikować.

Jeśli powyższe rozwiązania nie odpowiadają nam z jakichś względów, pozostaje jeszcze dom seniora. Placówki te są na ogół komercyjne, prowadzą je prywatne firmy, a co za tym idzie – zarówno koszty pobytu, jak i oferowany standard są wyższe. Domy seniora zapewniają całodobową opiekę, przy czym konieczne jest podpisanie umowy cywilno – prawnej, określającej za jakie usługi uiszczamy opłatę. Na ogół w domach seniora można spodziewać się bardzo dobrych warunków mieszkaniowych (osobne pokoje z łazienkami, ze sprzętem elektronicznym), dobrej organizacji czasu wolnego a także wyżywienia dostosowanego do potrzeb konkretnej osoby. Wszystko ma jednak swoją cenę – miesiąc pobytu może kosztować od 2000 do nawet 5000 złotych, w zależności od oferowanego standardu.

Więcej: http://a-zdrowie.pl/opieka-dps/