pojemniki na mięso

Pojemnik do przechowywania mięsa ważny w transporcie mięsa

Transport żywności to jedno z największych wyzwań dla branży logistycznej. Szybki transport, odpowiednie warunki w trakcie transportu oraz załadunku i rozładunku, sprawny przeładunek to warunki, które trzeba spełnić, aby towar był dostarczony szybko, ale przede wszystkim, aby zachował najwyższą jakość. Największe wyzwanie jest w przypadku żywności świeżej, chłodzone oraz mrożonej. Jednym z najwrażliwszych produktów żywnościowych jest mięso i jego pochodne. (więcej…)