logistyka

Efektywne wykorzystanie możliwości przedsiębiorstwa

Szybkie realizowanie zadań w procesach logistycznych wymaga powiązania przepływu rzeczowego, tj. materiałów i ładunków, z przepływem informacji i środków finansowych. Przepływ informacji, który poprzedza przepływ ładunków jest istotny przez wzgląd na planowanie i organizowanie właściwego przepływu rzeczowego.

W skład takich aktywności zalicza się planowanie zadań, działań dla ludzi, efektywne wykorzystywanie urządzeń i budynków. Obsługa logistyczna może być realizowana całkowicie lub też częściowo środkami i siłami danego przedsiębiorstwa (dostawcy lub odbiorcy) może być także zlecana jednostkom specjalistycznym, które świadczą usługi logistyczne.

Im przedsiębiorstwo staje się większe, tym trudniej jest zapanować nad jego skutecznym prosperowaniem i planowaniem kolejnych działań, ponieważ niezwykle szybko wzrasta poziom złożoności działania. W takich momentach konieczne jest wsparcie komputerowe związane z odpowiednimi systemami i niezbędne okazują się programy wspierające obsługę przedsiębiorstw i firm, chociażby takie jak Comarch ERP Optima.

Ważne jest odpowiednie zapanowanie nad elementami transakcyjnymi, czyli elementami obsługi klienta. Są one bezpośrednio związane z kontaktem firmy z klientem, a ich prawidłowe wypełnianie determinuje poziom satysfakcji klienta. Dlatego zalecane jest ciągłe monitorowanie tych elementów, dzięki czemu błędy popełniane przez przedsiębiorstwo będą sprawnie wyłapywane, a przyczyny tych usterek szybko eliminowane.

Do elementów składowych realizacji zamówienia zalicza się:

  • odsetek niezrealizowanych zamówień, które powinny być skrupulatnie analizowane, pod kątem produktów oraz klientów z którymi transakcje nie zostały sfinalizowane,
  • informacje o zamówieniu, jest to nieodłączna kwestia która wiąże się z precyzyjną informacją dla klienta o postępie realizacji jego zamówienia,
  • niezawodność systemu,
  • ekspedycja towarów,
  • przesunięcia pomiędzy składami, tj. ich płynność i eliminowanie ewentualnych problemów,
  • wygoda złożenia zamówienia, dzięki odpowiednim systemom,
  • dostępność substytutów, klienci poszukują ich w momencie gdy nie mogą znaleźć produktu, który był celem zakupu. Dostępność substytutów i informacji o produktach znacznie wpływa na poziom zadowolenia klienta.

Firma spedycyjna jako pomoc w prowadzeniu interesów międzynarodowych

Rynek produktów oraz usług rozwinął się i zglobalizował niezwykle dynamicznie. Trudno wyobrazić sobie jego prężne funkcjonowanie bez odpowiednich kanałów dystrybucji. W dobie przenoszenia niektórych przedsiębiorstw w przestrzeń wirtualną niezwykle istotną rolę pełni transport. Usługi tego typu często są zlecane zewnętrznym podmiotom. Prym wiodą tutaj przedsiębiorstwa spedycyjne. Dzieje się tak z wielu powodów – przede wszystkim ich działania mają formę kompleksową, a także dopasowują się do potrzeb konkretnego klienta. Prócz tego spedytorzy z reguły współpracują z innymi instytucjami, które ułatwiają proces transportu, np. międzynarodowego.

Na co możemy liczyć w ramach usługi spedycji lotniczej?

Warto podkreślić, iż spedycja lotnicza zajmuje się nie tylko zorganizowaniem przelotu. Spedytor zobowiązuje się bowiem do kompleksowego zajęcia się ładunkiem (jest też za niego odpowiedzialny), co oznacza również: jego przewóz (samochodowy) między poszczególnymi portami lotniczymi, przeładunek towaru, współpracę ze służbami celnymi, a także do usług dodatkowych (jeśli istnieje taka potrzeba), takich jak magazynowanie, paletyzacja czy foliowanie. Spedycja lotnicza gwarantuje najszybszy transport towaru, jednak i ona ma swoje ograniczenia. Wiążą się one m.in. z wielkością ładunku, jak i jego gabarytami. Ponad to korzystanie z drogi powietrznej nie zawsze jest możliwe z uwagi na warunki atmosferyczne. Taka sytuacja może znacząco opóźnić czas dostarczenia przesyłki.

W ramach spedycji lotniczej niezastąpiona jest poprawna logistyka. Należy określić nie tylko sposób przetransportowania towaru z lotniska do miejsca przeznaczenia, ale też dokładnie zaplanować jego rozmieszczenie – w przestrzeni ładunkowej, jak i później – w magazynie. Zadaniem spedytora jest również upewnienie się, czy w miejscu docelowym istnieje rozwinięta infrastruktura drogowa, oraz czy odległość lotniska od magazynów jest optymalna. Od tych czynników zależy naturalnie cena usługi. Mogą się zdarzyć również inne, nieprzewidziane wydatki, jak dodatkowa kontrola celna oraz związane z nią manipulacje ładunkiem. Spedycja lotnicza może przybierać różnego rodzaju formę, z uwagi na rodzaj przewożonego towaru oraz drogę do pokonania. W transporcie cargo towar może być dostarczony jedynie do portu lotniczego, ale jeśli takie są preferencje klienta, istnieje też możliwość jego dowozu do odbiorcy. Przewóz kurierski to taki rodzaj spedycji, która jest zlecana zewnętrznym podmiotom – dotyczy z reguły niewielkich ładunków, takich jak przesyłki. Transport lotniczy może się również łączyć z morskim – jeśli mamy do czynienia z trasą interkontynentalną.

Wybór właściwej firmy spedycyjnej ma niebagatelne znaczenie dla prowadzenia interesów międzynarodowych. Sprawny transport towaru, jego szybki import czy eksport stanowią bowiem filar funkcjonowania współczesnej wymiany handlowej. To firma zajmuje się większością zadań obejmujących manipulację ładunkiem, kontrolę przebytej przez niego trasy, a także sposobu załadunku, przeładunku oraz magazynowania. Zleceniodawca powierzając spedytorowi ładunek nie musi też martwić się o dokumentację – firma kompletuje ją, zajmuje się też obsługą celną. Z reguły dobry spedytor posiada rozbudowaną sieć kontaktów umożliwiającą szybkie załatwianie wszelkich formalności, a także organizowanie samego transportu. Obowiązkiem spedytora jest także regularne informowanie klienta o przebiegu realizacji zlecenia.

Więcej: https://www.pekaes.pl/pl/uslugi/spedycja-lotnicza-i-morska/spedycja-lotnicza.html

Drobnicowe przesyłki międzynarodowe – wyzwanie logistyczne i spedycyjne

Usługi spedycyjne przywodzą nam na ogół na myśl transport wielkogabarytowych kontenerów. Jednakże obok przewozów maszyn, czy innych charakterystycznych dla przemysłu elementów istnieje na rynku spedycyjnym możliwość skorzystania z oferty drobnicowych przesyłek międzynarodowych. Transport drobnicowy umożliwia przewiezienie pojedynczych przesyłek o niewielkich rozmiarach, lecz również zróżnicowanych pod kątem kształtów czy cech charakterystycznych. Towary takie muszą być odpowiednio zabezpieczone i opakowane, bowiem są przewożone w formie zbiorczej. Szczególnie istotne jest, by w przypadku przewozów międzynarodowych, co jakiś czas weryfikować stan ładunku – optymalne zabezpieczenie to jedno, lecz podczas transportu także należy zachować ostrożność. Ryzyko uszkodzeń w przypadku drobnicowych przesyłek jest niestety o wiele wyższe, niż w spedycji towarów wielkoformatowych.

Jak pakować, jak przewozić?

Dłużej trwa również ich załadunek – a przestrzeń nie jest w pełni wykorzystywana. Największe korzyści z takiego przewozu czerpie zleceniodawca (a raczej wielu zleceniodawców) – może bowiem wysłać w drogę przesyłkę o dowolnie skromnych gabarytach, i mieć pewność, że usługa zostanie wykonana na jak najlepszym poziomie. Stawki za przewóz drobnicowych przesyłek międzynarodowych są w większości adekwatne do ich wielkości i wagi. Nie zawsze są to usługi opłacalne dla spedytora, jednakże większość przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że w dobie obecnej konkurencji na rynku konieczne jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów. Nawet jeśli oznacza to dodatkowe utrudnienia przy przeładunku oraz innych czynnościach towarzyszących spedycji. Listy przewozowe w przypadku międzynarodowych przesyłek drobnicowych są wystawiane na wszystkie ładunki załadowane do pojazdu. Każdy z pakunków musi być indywidualnie opakowany (choć zdarza się, że określony towar takiego opakowania nie potrzebuje), a także dokładnie opisany – w zakresie zaleceń dotyczących postępowania z nim, symboli oznaczających cech zawartości przesyłki (kruche, łatwo tłukące się, łamliwe etc.), a także w sposób dokładnie określający odbiorcę. Międzynarodowe przesyłki drobnicowe stanowią z reguły towary o znacznej wartości materialnej. Sposób przewożenia musi być za każdym razem dopasowany do specyfiki przesyłek, ale też do długości pokonywanej trasy. W ramach przechowywania przesyłek drobnicowych można wyróżnić kilka podstawowych sposobów tworzenia zbiorczej jednostki ładunkowej. Drobnicę można umieścić w specjalnym kontenerze, budować pojedyncze paski, wiązać ze sobą poszczególne elementy, a także korzystać ze specjalnych palet (które to rozwiązanie należy do najpopularniejszych).

Drobnicowy transport z reguły przybiera etapową postać. Oznacza to, że trasa obfituje w kolejne punkty przeznaczenia – przystanki, na których pozostawia się przesyłki. Za najbardziej charakterystyczny przykład tego typu transportu można uznać usługi kurierów. Warto zauważyć, iż firma Pekaes współpracuje z najlepszymi przedsiębiorstwami z tej branży, by zapewnić swoim klientom maksymalne zadowolenie z poziomu wykonawstwa. Dodatkową niezwykle przydatną usługą pozostaje również ubezpieczenie przesyłki, na wypadek nieszczęśliwego wypadku i uszkodzenia wartościowego przedmiotu. W przedsiębiorstwie przewozowym Pekaes także droga reklamacji w razie ewentualnego niepowodzenia w transporcie jest dopasowana do potrzeb klientów, a procedury nie sprawiają trudności w zrozumieniu czy szybkim wdrożeniu ich w życie.

Czytaj więcej: https://www.pekaes.pl/pl/uslugi/przesylki-miedzynarodowe/przesylki-drobnicowe-miedzynarodowe.html