faktoring jawny

Biała lista a faktoring jawny

Wprowadzenie w ubiegłym roku białej listy podatników VAT nałożyło obowiązek weryfikacji numerów rachunków dostawców, na które kupujący produkty i usługi przelewają pieniądze za wystawione faktury. Sprawdźmy, czy to ma wpływ na działalność firm korzystających z usługi faktoringu jawnego. (więcej…)