erp

Efektywne wykorzystanie możliwości przedsiębiorstwa

Szybkie realizowanie zadań w procesach logistycznych wymaga powiązania przepływu rzeczowego, tj. materiałów i ładunków, z przepływem informacji i środków finansowych. Przepływ informacji, który poprzedza przepływ ładunków jest istotny przez wzgląd na planowanie i organizowanie właściwego przepływu rzeczowego.

W skład takich aktywności zalicza się planowanie zadań, działań dla ludzi, efektywne wykorzystywanie urządzeń i budynków. Obsługa logistyczna może być realizowana całkowicie lub też częściowo środkami i siłami danego przedsiębiorstwa (dostawcy lub odbiorcy) może być także zlecana jednostkom specjalistycznym, które świadczą usługi logistyczne.

Im przedsiębiorstwo staje się większe, tym trudniej jest zapanować nad jego skutecznym prosperowaniem i planowaniem kolejnych działań, ponieważ niezwykle szybko wzrasta poziom złożoności działania. W takich momentach konieczne jest wsparcie komputerowe związane z odpowiednimi systemami i niezbędne okazują się programy wspierające obsługę przedsiębiorstw i firm, chociażby takie jak Comarch ERP Optima.

Ważne jest odpowiednie zapanowanie nad elementami transakcyjnymi, czyli elementami obsługi klienta. Są one bezpośrednio związane z kontaktem firmy z klientem, a ich prawidłowe wypełnianie determinuje poziom satysfakcji klienta. Dlatego zalecane jest ciągłe monitorowanie tych elementów, dzięki czemu błędy popełniane przez przedsiębiorstwo będą sprawnie wyłapywane, a przyczyny tych usterek szybko eliminowane.

Do elementów składowych realizacji zamówienia zalicza się:

  • odsetek niezrealizowanych zamówień, które powinny być skrupulatnie analizowane, pod kątem produktów oraz klientów z którymi transakcje nie zostały sfinalizowane,
  • informacje o zamówieniu, jest to nieodłączna kwestia która wiąże się z precyzyjną informacją dla klienta o postępie realizacji jego zamówienia,
  • niezawodność systemu,
  • ekspedycja towarów,
  • przesunięcia pomiędzy składami, tj. ich płynność i eliminowanie ewentualnych problemów,
  • wygoda złożenia zamówienia, dzięki odpowiednim systemom,
  • dostępność substytutów, klienci poszukują ich w momencie gdy nie mogą znaleźć produktu, który był celem zakupu. Dostępność substytutów i informacji o produktach znacznie wpływa na poziom zadowolenia klienta.